Kosztorysowanie robót
budowlano - instalacyjnych, inżynieryjnych

Kosztorysy sanitarno budowlaneul. Domeyki 25
04-146 Warszawa


tel./fax: 22 610 7705
tel. kom.: 601 202 711

Kosztorysy inwestorskie, ofertowe, obmiary z natury, dokumentacji itp.